தமிழில் அறிவியல் பற்றி ஏற்கனவே சில தளங்கள் இருந்தாலும், அவை கொஞ்ச நாட்களில் ஆர்வமிழந்துவிடுகின்றன. அடிக்கடி அப்டேட் செய்வதில்லை.

இன்று பத்ரி மூலம் கிடைக்கப்பட்ட தளம் http://www.ariviyal.info

ஏற்கனவே அவரது முயற்சிகள்/கணித பதிவுகள் அறிந்ததே. இந்த புது முயற்சியில் அவருடன் வெங்கடரமணன் மற்றும் அருண் ஆகியோரும் எழுதுகின்ற‌னர்.

"அறிவியல் ஒரு சமுத்திரம். அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களில் எங்களுக்கு ஓரளவிற்கு புரிந்தவற்றை உங்களுடன் தமிழில் பகிர்ந்துகொள்ளும் முயற்சி இது." என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.

நல்வருகை


6 Comments:

 1. ஜுர்கேன் க்ருகேர் said...
  தகவலுக்கு நன்றி
  Geekay said...
  தகவலுக்கு நன்றி!!
  கிஷோர் said...
  நன்றி ஜுர்கேன் க்ருகேர்,

  நன்றி Geekay.
  நட்புடன் ஜமால் said...
  நல்ல தகவல்

  நல்ல பகிர்வு
  ’டொன்’ லீ said...
  நல்ல தகவல்..நன்றி
  கிஷோர் said...
  நன்றி ஜமால்

  நன்றி டொன்லீ

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.