மாறலாமா இல்லை வேண்டாமா என்று குழப்பத்தில் இருந்த நான், ஒரு வழியாக மாறிவிட்டேன்


குழலி, ரொம்ப நன்றிங்கோ : http://www.kuzhali.co.nr/

2 Comments:

 1. rahini said...
  ungkal aakam arumai
  anpudan
  rahini
  கிஷோர் said...
  நன்றி ராகிணி.

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.