ரகசியம்

நான் போன ஜென்மத்தில் என்னிடம் உரைத்த ரகசியத்தை
என் அடுத்த ஜென்மத்திடம் உரைக்கச்சென்றுகொண்டிருக்கின்றேன்

ஒவ்வொரு ஜென்மமும் இப்படி ஒரு தொடரோட்டமாய் செல்கின்றது
ரகசியத்தின் மொழியும், நடையும்
ஏன் சில சமயங்களில் ரகசியமுமே மாறிப்போகின்றன இந்த தொடரில்

எது எப்படியோ 7:10க்குள் கொண்டு சேர்த்துவிட வேண்டும்
இத்தொடரை இங்கேயே அறுத்துவிடலாம் என்று
பலநாள் யோசித்தாகிவிட்டது

இனி அதற்கு நேரமில்லை

செல்லவேண்டும் என்றானபின் இடம் முக்கியமில்லை
வேகம் தான் முக்கியம்

என்னதான் வேகமாய் சென்றாலும்
ரகசியம் கடைசி வரை பரிமாறிக்கொண்டே செல்லப்போகிறது
யாருக்கும் பயனின்றி.

இந்தா பெற்றுக்கொள் உன் ரகசியத்தை

"This birth sucks"

2 Comments:

 1. அனுஜன்யா said...
  கிஷோர்,

  ஆழமான கவிதை. நிரம்ப யோசிக்க வைக்கிறது.

  அனுஜன்யா
  கிஷோர் said...
  நன்றி அனுஜன்யா

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.