இன்னொரு கதவு திறந்திருக்கிறது

வழியெங்கும் கதவுகள்
எல்லா பக்கங்களிலும்

இரு புறங்களிலும்
திறக்கக்கூடியவை

எல்லா வீட்டின் கதவுகளும்
ஆச்சர்யத்தை உள்ளடக்கியவை

பல வித உணர்ச்சிகளை கண்டுவிட்டு
மூடிக்கொள்கிறது
அல்லது திறந்து கொள்கின்றன‌

குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டுக்கதவுகள்
ஒருவித சந்தோஷத்துடனே எப்போதும் இருக்கின்றன‌

பல பல்லிகளின் வால்களையும்
சில நகங்களையும்
எடுத்துக்கொள்கின்றன‌
தங்கள் கோபத்தை சாந்திப்படுத்த‌

பல வேலைப்பாடுகளுடன் வரும் கதவுகள்
அழகாக சொல்கின்றன‌
அனுமதியின்றிஉள்ளே வராதே

நவீன கதவுகள்
உயிரின்றி இருக்கின்றன‌

புதியவர்களுக்கு முதுகைக்காட்டி
திறக்க மறுக்கின்றன‌

ம்ம்ம்ம்
இங்கு இன்னொரு கதவு திறந்திருக்கிறது

ஆனால் கதவு மட்டுமே இருக்கிறது
உள்ளும் வெளியும்
ஒரே விதமாய்.....

2 Comments:

  1. வடுவூர் குமார் said...
    கதவுகளுக்காக எழுதப்பட்ட “சுயசரிதை??”
    நன்றாக இருக்கு.
    கிஷோர் said...
    நன்றி வடுவூர் குமார்

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.